Teknik pemilihan gambar dalam iklan amat penting. Terutamanya jika anda ingin membuat iklan berbayar (facebook ads). Berikut adalah 5 tips atau teknik yang anda boleh gunakan untuk posting di facebook.